अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा १ मे २०२४ मा राजदूतावास बन्द हुने सूचना !

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहनेसम्बन्धी सूचना अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा मिति २०८१ वैशाख १९ गते बुधबार (तदनुसार ०१ मे २०२४) का दिन यस राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ । Notice on Embassy Closure This is to inform all the concerned that the Embassy shall remain closed on Wednesday 01 May 2024 to observe the International