नेपाल सरकारले साउदी अरवमा काम गर्न आउने नेपालीहरुका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नपाएका गुनासाहरु सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावासको विज्ञप्ति

 नेपाल सरकारले साउदी अरवमा काम गर्न आउने नेपालीहरुका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नपाएका गुनासाहरु सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावासको विज्ञप्ति । नेपाल सरकारले गत वर्ष नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साउदी अरवमा विभिन्न रोजगारीमा आउने नेपालीहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैमा जानकारी नै छ । यो निर्णयको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका इजाजतपत्रवालाहरु(म्यानपावर व्यवसायी) को छ भने रोजगारीमा आउने नागरिकरुको उत्तिकै