Press Release on National Day Celebration

Press Release Embassy of Nepal in Riyadh hosted a reception at Marriott Hotel in the Diplomatic Quarter to celebrate the National Day (Constitution Day) of Nepal on 22 September 2019. His Excellency Dr. Faisal bin Abdulaziz Al-Sudairy, Deputy Governor of Riyadh Region participated the function as Chief Guest. Senior Government Officials, Heads of Diplomatic missions and representatives, business and tourism

नेपाल सरकारले साउदी अरवमा काम गर्न आउने नेपालीहरुका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नपाएका गुनासाहरु सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावासको विज्ञप्ति

 नेपाल सरकारले साउदी अरवमा काम गर्न आउने नेपालीहरुका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नपाएका गुनासाहरु सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावासको विज्ञप्ति । नेपाल सरकारले गत वर्ष नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साउदी अरवमा विभिन्न रोजगारीमा आउने नेपालीहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैमा जानकारी नै छ । यो निर्णयको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका इजाजतपत्रवालाहरु(म्यानपावर व्यवसायी) को छ भने रोजगारीमा आउने नागरिकरुको उत्तिकै