EMBASSY OF NEPAL

श्रमिकका समस्या, उद्दार एवं श्रम ऐन तथा कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण बिषयहरु:
Telephone:
 0114611108
श्री देवेन्द्र कार्की
काउन्सेलर (श्रम)

टेलिफोन नं.: ०११-२८८३७९५, ०११-४६१११०८ Ext. १०३
मोबाइल नं. ०५०००५६५२९
Email : labourksa@mofa.gov.np

श्री टिकाराम उपाध्याय
द्वितीय सचिव
टेलिफोन नं.:०११-४६११११०८ Ext: १०२
मोबाइल नं.:०५०००२५९७३

श्री साजिद अन्सारी

श्री मोजिबुर रहमान

(Exit Visa समेतका लागि)

टेलिफोन नं.: ०११- २८८३७९५
मोबाइल नं.:०५०००२१४०९

मोबाइल नं.:०५४७०४५२७२

श्री नारायण पासवान

 

श्री अबदुल रहिम  राइन

साउदी अरबको पूर्बी क्षेत्र (अलहासा, दम्माम, जुबेल, कतिफ, खफजी आदि स्थान) को लागि
मोबाइल नं.: ०५०००८१५३६

मोबाइल नं.: ०५०००७४३८६

साउदी अरबमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नेपाल पठाउने, उनीहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी, अधिकृत वारेसनामा, जेलमा रहेका नेपालीहरु र उनीहरुको पछिल्लो अवस्था सम्बन्धी बिषयहरु:
श्री ऋृषिराज आचार्य
प्रथम सचिव
टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०९
मोबाइल नं.:०५०००७५१४०
श्री कमल कुँवर
सहचारी
टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११४
मोबाइल नं.: ०५३ ४३ ४३ २१३
श्री निसारुल हक टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०६
मोबाइल नं.: ०५०००७६७९४
मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी
श्री टिकाराम उपाध्याय
द्वितीय सचिव
टेलिफोन नं.:०११-४६११११०८ Ext: १०२
मोबाइल नं.:०५०००२५९७३
श्री सरोज चन्द्र अधिकारी टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०५
   
राहदानी तथा यात्रा अनुमतिपत्र, घरेलु महिला कामदारका समस्या, कागजात प्रमाणीकरण तथा भिसालगायतका बिषयहरु :

श्री भुपेन्द्र प्रसाद घिमिरे
द्वितीय सचिव

 

श्री आनन्द चुवाई
तृतीय सचिव

टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११३
मोबाइल नं.: ०५३४३४३१९१

 

टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११३
मोबाइल नं.: ०५५८९००३३९

   
श्री हेमन्तसंकर आचार्य (राहदानी सम्वन्धी बिषयका लागी)मोबाइल नं.: ०५०००३४७८६
श्री ध्रुवराज तिमलसिना (राहदानी सम्वन्धी बिषयका लागी)मोबाइल नं.: ०५७१८५७८८४