EMBASSY OF NEPAL

Al Urubah Street, Al Jouf Road, Sulaimania
P.O. Box 94384, Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia

Tel: 00966 114611108


श्रमिकका समस्या, उद्दार एवं श्रम ऐन तथा कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण बिषयहरुका लागि: ०११४६१११०८

श्री देवेन्द्र कार्की
काउन्सेलर (श्रम)
टेलिफोन नं.: ०११-२८८३७९५, ०११-४६१११०८ Ext. १०३
मोबाइल नं. ०५०००५६५२९
Email : labourksa@mofa.gov.np
श्री उमामा एम.डी

श्री मोजिबुर रहमान

(Exit Visa समेतका लागि)
मोबाइल नं.: ०५०००२१४०९

मोबाइल नं.:०५४७०४५२७२
टेलिफोन नं.: ०११- २८८३७९५


श्री नारायण पासवान

श्री अबदुल रहिम  राइन
साउदी अरबको पूर्बी क्षेत्र (अलहासा, दम्माम, जुबेल, कतिफ, खफजी आदि स्थान) को लागि

मोबाइल नं.: ०५०००८१५३६

मोबाइल नं.: ०५०००७४३८६

साउदी अरबमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नेपाल पठाउने, उनीहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी, अधिकृत वारेसनामा, जेलमा रहेका नेपालीहरु र उनीहरुको पछिल्लो अवस्था सम्बन्धी बिषयहरु:

श्री टिकाराम उपाध्याय
द्वितिय सचिव
टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०४
मोबाइल नं.:०५०००२५९७३
श्री आनन्द चुवाई
तृतीय सचिव
टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११३
मोबाइल नं.: ०५५८९००३३९
श्री निसारुल हक
टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०६
मोबाइल नं.: ०५०००७६७९४

मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी

श्री टिकाराम उपाध्याय
द्वितीय सचिव
टेलिफोन नं.:०११-४६११११०८ Ext: १०२
मोबाइल नं.:०५०००२५९७३
श्री सरोज चन्द्र अधिकारीटेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०५

राहदानी तथा यात्रा अनुमतिपत्र, घरेलु महिला कामदारका समस्या, कागजात प्रमाणीकरण तथा भिसालगायतका बिषयहरु :

श्री भुपेन्द्र प्रसाद घिमिरे
द्वितीय सचिव
टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११३
मोबाइल नं.: ०५३४३४३१९१
श्री आनन्द चुवाई
तृतीय सचिव
टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११३
मोबाइल नं.: ०५५८९००३३९
श्री कमल कुँवर
सहचारी
टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११६
मोबाइल नं.: ०५३ ४३ ४३ २१३
श्री हेमन्तशंकर आचार्य
(राहदानी सम्वन्धी बिषयका लागी)
मोबाइल नं.: ०५०००३४७८६
श्री ध्रुवराज तिमलसिना
(राहदानी सम्वन्धी बिषयका लागी)
मोबाइल नं.: ०५७१८५७८८४


EMBASSY OF NEPAL

Al Urubah Street, Al Jouf Road, Sulaimania
P.O. Box 94384, Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia

Tel: 00966 114611108