EMBASSY OF NEPAL

श्रमिकका समस्या, उद्दार एवं श्रम ऐन तथा कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण बिषयहरु:
Telephone:
 0114611108
श्री देवेन्द्र कार्की
काउन्सेलर (श्रम)

टेलिफोन नं.: ०११-२८८३७९५, ०११-४६१११०८ Ext. १०३
मोबाइल नं. ०५०००५६५२९
Email : labourksa@mofa.gov.np

श्री टिकाराम उपाध्याय
द्वितीय सचिव
टेलिफोन नं.:०११-४६११११०८ Ext: १०२
मोबाइल नं.:०५०००२५९७३

श्री साजिद अन्सारी

 

श्री मोजिबुर रहमान

टेलिफोन नं.: ०११- २८८३७९५
मोबाइल नं.:०५०००२१४०९

मोबाइल नं.:०५४७०४५२७२

श्री नारायण पासवान

साउदी अरबको पूर्बी क्षेत्र (अलहासा, दम्माम, जुबेल, कतिफ, खफजी आदि स्थान) को लागि
मोबाइल नं.: ०५०००८१५३६

साउदी अरबमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नेपाल पठाउने, उनीहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी, अधिकृत वारेसनामा, जेलमा रहेका नेपालीहरु र उनीहरुको पछिल्लो अवस्था सम्बन्धी बिषयहरु:
श्री ऋृषिराज आचार्य
प्रथम सचिव
टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०९
मोबाइल नं.:०५०००७५१४०
श्री बल राम पाण्डे
सहचारी
टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११४
मोबाइल नं.: ०५३ ४३ ४३ २१३
श्री निसारुल हक टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०६
मोबाइल नं.: ०५०००७६७९४
मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी
श्री टिकाराम उपाध्याय
द्वितीय सचिव
टेलिफोन नं.:०११-४६११११०८ Ext: १०२
मोबाइल नं.:०५०००२५९७३
श्री आनन्द चुवाई
तृतीय सचिव
टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११३
मोबाइल नं.: ०५५८९००३३९
श्री सरोज चन्द्र अधिकारी टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०५

 

राहदानी तथा यात्रा अनुमतिपत्र, घरेलु महिला कामदारका समस्या, कागजात प्रमाणीकरण तथा भिसालगायतका बिषयहरु :
श्री तारा गौतम
द्वितीय सचिव
टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८   Ext: १०४
मोबाइल नं.: ०५३ ४३४ ३१९१
श्री आनन्द चुवाई
तृतीय सचिव
टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११३
मोबाइल नं.: ०५५८९००३३९