EMBASSY OF NEPAL

 

श्रमिकका समस्या, उद्दार एवं श्रम ऐन तथा कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण बिषयहरु:
श्री अम्बिका प्रसाद अधिकारी

श्रम काउन्सेलर

टेलिफोन नं.: ०११-२८८३७९५, ०११-४६१११०८ Ext. १०३

मोवाइल नं.: ०५०००५६५२९

इमेल: apadhikari49@gmail.com

श्री एम. डी. निजामुद्दीन राईन टेलिफोन नं.: ०१- २८८३७९५

मोबाइल नं.:०५०००२१०९

इमेल: riyyamhif3753@gmail.com

श्री हरि घिमिरे साउदी अरबको पूर्बी क्षेत्र (अलहासा, दम्माम, जुबेल, कतिफ, खफजी आदि स्थान) को लागि

मोबाइल नं.: ०५०००८१५३६

इमेल: just2hari@hotmail.com

 

साउदी अरबमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नेपाल पठाउने तथा उनीहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी, जेलमा रहेका नेपालीहरु र उनीहरुको पछिल्लो अवस्था सम्बन्धी बिषयहरु:
श्री विपिन दुवाडी

द्वितीय सचिव

टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०४

मोबाइल नं.:०५०००७५१४०

इमेल: duwadibipin@gmail.com

श्री बलराम पाण्डे

सहचारी

टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११४

मोबाइल नं.: ०५३ ४३४ ३२१३

इमेल: balram.pandey@mofa.gov.np

श्री निसारुल हक टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०६

मोबाइल नं.: ०५०००७६७९४

इमेल: nisarul85@yahoo.com

 

मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी
श्री भरत खनाल

द्वितीय सचिव

टेलिफोन नं.:०११-४६१११०८ Ext: १०२

मोबाइल नं.:०५५८९००३३९

इमेल: bharatkhanal15@gmail.com

श्री वीर कुमार राय

तृतीय सचिव

टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११२

मोबाइल नं.: ०५५९३४६४००

इमेल: birkumarmofa88@gmail.com

श्री सरोज चन्द्र अधिकारी टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext:१०५

मोबाइल नं.: ०५०००३१७०५

इमेल: sarojac977@gmail.com

 

राहदानी तथा यात्रा अनुमतिपत्र, घरेलु महिला कामदारका समस्या एवं अधिकृत वारेसनामा, कागजात प्रमाणीकरण तथा भिसालगायतका बिषयहरु :
श्री तारा गौतम

द्वितीय सचिव

टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८   Ext: १०९

मोबाइल नं.: ०५३ ४३४ ३१९१

इमेल: taragautam992@gmail.com

श्री बलराम पाण्डे

सहचारी

टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११४

मोबाइल नं.: ०५३४३४३२१३

इमेल: pandeybram@gmail.com