Saudi Oger कम्पनीमा काम गरेका नेपाली कामदारको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना !

यसअघि साउदी ओजेर कम्पनीमा काम गरेबापत कम्पनीबाट पाउनुपर्ने तलब तथा अन्य सुविधा लिन बांकी रहेका नेपाली कामदारहरुले १९ जनवरी २०२३ सम्म आफ्नो विवरण अपडेट गरिसक्नु पर्ने सम्बन्धमा यस राजदूतावासले १७ जनवरी २०२३ को सूचना मार्फत जानकारी गराएको व्यहोरा विदितै छ । ………. read more