Saudi Construction Development Company (SCDCo.) मा काम गरेका नेपाली कामदारहरूको लागि अत्यन्त जरूरी सूचना !