CONTACT

Embassy of Nepal

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Address        :  Al Urubah Street, Al-Jouf Road (Near Sulaimaniya Hotel)

Riyadh 11693, Kingdom of Saudi Arabia

Post Box No.: 94384

Telephone    : +966-11- 4611108/ 4645170

Hotline         : +966 559389600

Fax                : +966-11- 4640690

Website        :  www.sa.nepalembassy.gov.np

Email            :  eonriyadh@mofa.gov.np

Click for Location Map

 

Working Hours

(08.00 -15:00 hrs. (From Sunday to Thursday)

Days off :  Friday & Saturday

Note:

Embassy remains open for passport services on Friday from 1:00 pm to 4:00 pm.

नेपाली राजदूतावास, रियाद, साउदी अरब

 फोन नं. ०११-४६४५१७०, ०११-४६१११०८,

हट लाइन-०५५९३८९६००

फ्याक्स नं. ०११-४६४०६९०

इमेल: eonriyadh@mofa.gov.np

यस राजदूतावाससंग सम्बन्धित बिषयहरुमा आबश्यक जानकारी तथा सहयोगको लागि सम्पर्क गर्नुपरेमा देहायबमोजिमका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ:


१. श्रमिकका समस्या, उद्दार एवं श्रम ऐन तथा कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण बिषयहरु:

 श्री अम्बिका प्रसाद अधिकारी

श्रम काउन्सेलर

टेलिफोन नं.: ०११-२८८३७९५, ०११-४६१११०८ Ext. १०३

मोवाइल नं.: ०५०००५६५२९

इमेल: apadhikari49@gmail.com

श्री एम. डी. निजामुद्दीन राईन

अनुवादक

टेलिफोन नं.: ०१- २८८३७९५

मोबाइल नं.:०५०००२१०९

इमेल: riyyamhif3753@gmail.com

श्री हरि घिमिरे

साउदी अरबको पूर्बी क्षेत्र (अलहासा, दम्माम, जुबेल, कतिफ, खफजी आदि स्थान) को लागि

मोबाइल नं.: ०५०००८१५३६

इमेल: just2hari@hotmail.com


२.राहदानी तथा यात्रा अनुमतिपत्रघरेलु महिला कामदारका समस्या एवं कुटनीतिक थैलीसंग सम्बन्धित बिषयहरु, अधिकृत वारेसनामाकागजात प्रमाणीकरण तथा भिसालगायतका बिषयहरु :

श्री तारा गौतम

द्वितीय सचिव 

टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८   Ext: १०९

मोबाइल नं.: ०५३ ४३४ ३१९१ 

इमेल: taragautam992@gmail.com

श्री वीर कुमार राय

तृतीय सचिव

टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११३

मोबाइल नं.: ०५५९३४६४००

इमेल: birkumarmofa88@gmail.com

श्री सरोज चन्द्र अधिकारी

जनसम्पर्क अधिकृत

टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext:१०५

मोबाइल नं.: ०५०००३१७०५

इमेल: sarojac977@gmail.com 


३.साउदी अरबमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नेपाल पठाउने तथा उनीहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धीजेलमा रहेका नेपालीहरु र उनीहरुको पछिल्लो अवस्था सम्बन्धी बिषयहरु:

श्री भरत खनाल

द्वितीय सचिव

टेलिफोन नं.:०११-४६१११०८ Ext: १०२

मोबाइल नं.:०५५८९००३३९

इमेल: bharatkhanal15@gmail.com

 

श्री वीर कुमार राय

तृतीय सचिव

टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११२

मोबाइल नं.: ०५५९३४६४००

इमेल: birkumarmofa88@gmail.com

श्री निसारुल हक

अनुवादक

टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०६

मोबाइल नं.: ०५०००७६७९४

इमेल: nisarul85@yahoo.com

४.  डिमाण्ड लेटर प्रमाणीकरण सम्बन्धी

श्री विपिन दुवाडी

द्वितीय सचिव

टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०४

मोबाइल नं.:०५०००७५१४०

इमेल: duwadibipin@gmail.com

श्री बलराम पाण्डे

सहचारी

टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११२

मोबाइल नं.: ०५३ ४३४ ३२१३

इमेल: balram.pandey@mofa.gov.np


नेपाली महाबाणिज्य दूतावास, जेद्दाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने  Makkah Al-Mukawamah Region, Madina Al-Munawarah Region, Asir Region, Jijan Region, Najaran Region, Al- Baha Region  लगायतका स्थानहरुमा रहनु भएका नेपाली नागरिकहरुले उपर्युक्त कार्यको लागि उक्त महाबाणिज्य दूतावासको सम्पर्क नं.  ००९६६-१२-६२२६६६५, ६२२६६८३ र इमेल

ठेगाना  cgnjeddah@mofa.gov.np मा सम्पर्क गर्नहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।