सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्काशन गरिने “वैदेशिक रोजगार बचतपत्र-२०८६” सम्बन्धी सूचना !