यस राजदूतावासमा वि.सं. २०८१ सालका लागि तोकिएका सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना!