दमाममा हुने राहदानी शिविर स्थगित गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!