गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहने सूचना !