Check Exit Visa Status


SNNAME PP NO.IQAMASTATUSREMARK
1PHAJRIULLAH MIYA2482672298तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
2KISAN PARIYAR2481967509प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
3SURESH SAH2507863872प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
4MD EAHSANUL HAQE2418721003प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
5TIL TIL GURUNG2410051540तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
6DILIP KUMAR MOKTAN2271120459तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
7KAMAL BAHADUR KHATRI2417016017तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
8ARJUN SHAHI2474865488तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
9PANCHALAL MUKTAN2474866437तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
10MD MINATULLAH KHAN2508421696तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
11BHIM BAHADUR TAMANG2451298661तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
12PREM BAHADUR LIMBU2152922213तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
13SAMARULA MIYA2497487864तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
14SHIV KUMAR MOCHI2501594580प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
15AJAYA KUMAR CHAUDHARY2510530690तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
16SHANKAR KUMAR SINGH2510520386तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
17DINESH KHATI2510520147तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
18GANESH PUN MAGAR2485674283प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
19LILA JAISHI2483610057प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
20RATNA PRASHAD CHAULAGAI2483609661प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
21YAM BAHADUR SARU MAGAR2501067694तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
22RAMAKANTA POUDEL2501067454तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
23BINOD GAIRE2501067322तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
24MADAN KUMAR KHADKA2317920789तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
25DHAN BAHADUR GHATANE4170715561तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
26MOHAMMAD RAJID2504048808तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
27RABINDRA KUMAR YADAV2496869021तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
28RAM PRASAD MAJHI2400374175तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
29MANGAL SING ALE2516411143तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
30SANTOSH SARKI4761766965तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
31SIRAJ ANSARI3099697249तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
32ANISH MAHAMAD4215099393तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
33BHUVAN DARAI SABITRI 2311427815तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
34PRADIP SAMBAHAMPHE2480219829तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
35SANJIB KUMAR RAI4759748074तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
36SUBHASH TAMANG4759748066तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
37LOK NATH KHATIWADA4727030183प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
38SHYAM BAHADUR TAMANG3082652342तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
39HAJAR LAL CHAUDHAY2355772332तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
40MD ASHRAF KHAN2497485124तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
41ISRAFIL MANSURI2505458428प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
42SURAJ PASMAN2479417095प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
43RAJARAM MANDAL2475375479तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
44TANKA BAHADUR KHATRI2277198293तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
45KEDAR TAMANG2485541839तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
46BRIKSHIYA SADA3092616931तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
47BUDHESHWAR SAH2515089452तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
48SURAJ NEPALI2525745739तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
49SEMA SADA2512808607तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
50RAJKUMAR OLI2476041773प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
51JEEVAN THAPA2471772299प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
52HARIBHAKTA DANGI2497970844प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
53BIKESH THAPA2469883769प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
54GANESH OLI2469883892प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
55KISHAN KUNWAR2510541952प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
56RAM BAHADUR BHUJEL 2349563979प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
57SANTOSH CHAUDHARY2512717154तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
58BHARAT YADAV2489128112तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
59MANOJ KUMAR SHARMA2489128054तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
60PRAKASH RUDRA SHRESTHA2279704684तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
61SUBASH BHUJEL RADHIKA2333872352तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
62MD ABDUL CHUROUTE2386439190तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
63ANIL MAHATO2384322448प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
64KRISHNA BAHADUR KHADKA2433217383तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
65SHER BAHADUR CHOKHAL2431686134तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
66IMANE KHADKA2523923973तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
67BIR BAHADUR MUKTAN2523923999तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
68MILAN RAI3078538943तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
69SURAJ KUMAL3048409803प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
70BUDDHA BAHADUR TAMANG3048409811प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
71SUROJ GOPALI3048409761प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
72RAJU TANDAN CHHETRI2496618816प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
73SITARAM PRASAD CHAUDHARY2496618709प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
74SUNIL NEPALI2478181890तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
75SABENDRA MAHATO4723890432प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
76HARIKRITAN THARU2496443512तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
77LAKHINDRA SAHANI2497484689तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
78AJIT THOKAR3069237398तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
79AMMARBAHADUR AIR2526170150प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
80SUNIL KUMAR MANDAL2503246023प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
81OM BABU SAH2502287929प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
82SOM BAHADUR MUKTAN2358499248तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
83KRISHNA BAHADUR TAMANG2346999531तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
84MOHAN PRASAD BHATTARAI2404433589तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
85UMESH PUN3092767148तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
86ESHAK TAMANG108687163092767130तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
87SHOV BAHADUR THAPA MAGAR3092767122तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
88BINOD NEUPANE3092767031प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
89RAM KUMAR PAHARI2499118319प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
90PREM KUMAR B K2404475796प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
91BIBEK BASNET2525435661तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
92CHANDRA KUMAR SHAH3098508215तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
93SANJIB KUMAR DAS TATMA12163293( ن م )2311575290तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
94NISHANT KS2457664320तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
95DHARAM BAHADUR THAPA2445465491तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
96BHARAT RAJI2504626819तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
97LOK BAHADUR RANA MAGAR2512653508तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
98PAL SINGH B K2512653680तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
99MOHANLAL SONARI THAPA2512653235तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
100HASTA BAHADUR JHEDI2512653375तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
101DEVENDRA NARAYAN LIMBU2512653599तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
102UMESH KUMAR RAM2504818754प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
103RAM BHAJAN DAS MOTIYA2311574848तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
104SANJAY MANDAL LILAM DEVI12552905(ن م)2320541424तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
105DHIRENDRA KUMAR MANDAL2527910240तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
106LAL BAHADUR OLI2408428346तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
107PARBIR PUN2434634388तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
108BIDHA KUMAR SAH107729792527910372तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
109UTTAM BAHADUR SHAHI80646422526446741तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
110PRAKASH ACHARYA117677302518224106तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
111NIRMAL GHISINGPA00557982518225418तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
112DUJE HAJAM111551912518224445तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
113DHAN KUMAR RAI64762092438569846प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
114UDDHAV RAI83215642438569879तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
115BHIM KUMAR RAIPA02070112438569655तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
116RAJESH KEWAT103632773095498527तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
117RAKESH KUMAR NIGAM63524933095498543तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
118GAJENDRA PRASAD YADAV72876933095498535तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
119ARUN MAHATO109283163095498501तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
120NGEMA DORJE SYANGBO121667243095498493तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
121DHANESHOR KUMAR KHATWE119772372510398551तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
122RAJESH BHANDARI79339194259119065प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
123MADAN LIMBU112873274747281253प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
124ATMA RAM THING107554482517192593तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
125MANGAL BAHADUR BHOMJAN11825822522197371तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
126SANJAY GURUNG121791672505530150तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
127SANJESH KUMAR YADAV85382804781033677प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
128LAXMAN THAPA104222492496441821तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
129BIJAY KUMAR THARU684728273092150592प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
130SHYAM SUNDAR RAM98197893092150709प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
131CHULHAI MAHATO76185022394625715तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
132NEK MAHAMAD KHAN65560412394193409तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
133SURENDRA KUMAR MAHATO83367812394204313तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
134KRISHNA PRASAD BHUSAL75791192394197558तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
135TUL BAHADUR OLI83323772406002952तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
136DINESH HARMELPA11455312463965513तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
137MUSTAPHA ANSARI99056712508503334तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
138MD ABDU RAB SEKH102889903098449840तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
139RAMANAND RAM2475615171तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
140Tilak Kumar Yadav2507777544तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
141PRATIB GURUNG97149912501511782तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
142JIWACHA RAIN2497317699प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
143SAIYAD DIN MIYA124624472506655816प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
144TUN - - LIMBU2200996441तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
145RAVI KUMAR SINGH3098931649तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
146ALAM NADAF2511989523प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
147AMRIT BAHADUR GHARTI CHHETRI4184697300तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
148BISHNU NEPALI119247563082412468प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
149DHUNDI RAJ OJHA82335762391227234तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
150PAVAN SADA MUSHAR124601842511989556तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
151MAHENDRA NEPALI93685942488115490तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
152GHANASHYAM DAMAI59810212481737027प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
153GANESH B K66208342503619930तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
154ASMAHAMAD BHATPA00398902446967834तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
155JAYA DHAMI4722989329तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
156ASMITA MAHAT59610892402225805तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
157HIRALAL PRASAD YADAV2501666727तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
158RAM DULARE YADAV2411301480तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
159RAM UDGAR MANDAL2435983032तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
160PREM RANA MAGAR2289788214तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
161HOM BAHADUR BHANDARI2276806706तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
162GAM BAHADUR SUNARI3091403182तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
163NETRA BAHADUR PARIYAR2504256559तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
164MAHESH BAHADUR BOHARA2506591136तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
165SUNIL SOMAI3076969330तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
166TEK RAJ BHATTA2485759183तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
167DAMBAR BAHADUR RAWAL2486490911तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
168MEG BAHADUR TAMANG2489494548तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
169DHAN BAHADUR TAMANG2511854008तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
170ANUJ MAGAR2511853570तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
171SHRINARAYAN CHAUDHARY2444825075तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
172HEM BAHADUR MAGAR2427267840तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
173MOHAMMAD HUSAIN2484814211तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
174BIRENDRA MANDAL2485759613तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
175BHAGWAN GURUNG2274376306तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
176RAMJI CHAUDHARY2270017169तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
177GURUNG TAK BAHADUR2270021231तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
178KRISHNA KUMAR LIMBU2313763597तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
179PURNA KANTA DHAKAL2301098162तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
180KESHAR BAHADUR ROKA2509675662तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
181GHANDRA BAHADUR KHATRI2395133990तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
182ROMAN PAKHRIN4794945347तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
183DIPAK RAJ BHATT2505603817तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
184YAGYA BAHADUR RAWAT2455909438तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
185MADAN LAL - KUMAR111497823058736004प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
186JAY PRAKASH CHAUDHARY113208443058736046तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
187TARA BAHADUR SARKIPA01814182447006418प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
188LAL BAHADUR BOHARA94671873092150733प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
189DURGA BAHADUR KHADKA99493542520495991प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
190UTTAM PASWAN PASI101338194805231729प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
191BIBEK KUMAR JIMBA111418633082652383प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
192RAM SHARAN SUNAR64317613048409845प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
193SASHI BAJRA LAMA JIMBA101020412507451900प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
194SIKENDRA KUMAR SAH101585692507444715प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
195DILE TAMANG MOKTAN798023702481054555प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
196RAMESH THARU64475652521770814प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
197SAGAR CHAPAGAIN92011712521771150प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
198MD SAHBUL KAWARI81960922445014505प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
199BISHONATH PASMAN94419242417660053प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
200SHYAM SOTI79096352521770426प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
201SUBASH SHARMA123528502521771234प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
202SHYAM BINAY KUMAR SINGH72474153092150600प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
203RAJARAM - - MUKHIYA90820752241558184प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
204BISHNU PRASAD SHARMA 75965082292123490प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
205BED PRASAD TIWARI78123672515531537प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
206SAROJ TAMANG75974902474866635प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
207SHUKU GURUNG107974442508395817प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
208BIR BAHADUR CHAUDHARY78514152508390800प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
209LAL BAHADUR BISTA69203374754519645प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
210KIRAN BHANDARI95693003088000736प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
211SANDIP KHAWAS115649633092150352प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
212BIRENDRA THAPA64407322494752732प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
213JABED MUSALMAN110576562499138960प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
214KAILASH RAI63236334723089407प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
215INERJIT KUMAR YADAV102589502521432050तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMA HAFRAL BATIN
216JIBAN CHAUDHARY60086363060765207प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
217KRISHNA BAHADUR MISHRA60933272460318815प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
218BIRENDRA SINGH TAMANG61798193060765249प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
219BHIM BAHADUR RANA85985172386749051प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
220MAPHUJ RAJA100052682464880778प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
221KASHINDRA TATMA116229794727032783तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
222ROSHAN BUDHATHOKI80970303048409852तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
223KUSHESHWAR MAHATO88807942295939363प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
224RAJENDRA RAI118799253084220254प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
225BIKASH RAI69313333054634278तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
226KHADAK BAHADUR AIDI90078022371857125प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
227SUDAN KHATIWADA79136542389061477प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
228JIT BAHADUR B K124640322426224784प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
229BIBASH LAMA115420822486215599प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
230KASIM MIYA76456322501595025प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
231SUMAN GAUTAM65117802518222852तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMA AL KHARAJ
232UMAKANT REGMI84711852270258151प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
233SURYA NARAYAN YADAV88329512335438087तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMA HAIL
234BHABISWAR MAGAR TIKPA02604972346999960तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMA BURAIDAH
235SAFI MAHAMAD MIYA116572073092150741प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
236KUMAR GURUNG93352572346542448तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMA HAFRAL BATIN
237RANJAN RAI74112133084220262तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
238RUPESH KUMAR YADAV11879772517192775प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
239TUL BAHADUR GURUNG99996552517192015प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
240NARENDRA SHRESTHA74689842517192528प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
241BASANT KUMAR SAHUPA08137432522197496प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
242BIKRAM LAMA81813082517192213प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
243OUM RAJ GURUNG117742262517192288प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
244KAMAN SING WAIBA115495262522197462प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
245RAM KUMAR YADAV96846702517192502प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
246SANDIP BHATTARAI118737342529289403प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
247VIVEK SAH113271702503965366प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
248LAL BAHADUR NEPALI106147754756960854प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
249RAMU RAIDAS110072273069430399प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
250
251NASEEM AKHTAR MUSALMAN67717434722615269प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
252MOTIM FAKIR113734103086235029प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
253SUBBA LAMAPA01161492530628953प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
254SANDESH MUKTAN121170892516355761प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
255SINGRAJ TAMANG98028912516355340प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
256MILAN THAPA MAGAR124335972516354939प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
257SUDIP DALLAKOTI93612782500205402प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
258BIKRMA MUKTAN103015212482044126प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
259SHIMAN KUMAR THING99849742515255343प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
260BISHNU NEPALI119247563082412168प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
261RAMSEWAK YADAV109786754735699698प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
262RAM LAKHAN PASMAN114846532496515384तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
263SANTOSH B K62894612510383595प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
264JOGENDRA PRASAD KAMI108545122508349558तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMA JEDDAH
265ARBIND MUKHIYA BIN85359122503512085प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
266LEKHRAJ POKHAREL86282793098357712तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMA UNAIZAH
267SUNIL CHAUDHARY101975212517110504तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMA AL RAS
268RAJ BIRENDRA YADAV85702862365562509प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
269BIJAY KUMAR YADAV123574263099660825प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
270SHYAMANAND NAKSAHI85044823099660783प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
271PUSKAR SAH2493425900प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
272MAHESH KUMAR MANDAL2486733922प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
273AJAY KUMAR MANDAL2476634237प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
274CHANDRA RANA2502160746प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
275GYAN BAHADUR SUNUWAR2492800939तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMA AL KHARAJ
UTTIM BAHADUR SHAHI2526446741तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
276KHADKA GURUNG2173686813तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMA AL KHARAJ
277AMALDAR DAFALI2526625534तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
278JAMAN B K2526625252तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
279SITARAM GANGAI2467385742तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, कृपया कार्यालय समयमा 0112883795/0114611108 सम्पर्क गर्नु होला ।
280SOM BAHADUR WAIBA3091389308तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
281MAKHABU SADHI DHOBI2215705829प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
282RAM PRASAD BHUSAL2434072951प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
283RAM PRASAD SAH2494628734प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
284SHIV NARAYAN SAH2494627900प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
285MOHAMMAD IRFAN MU2494627603प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
286BALKRISHNA B K2515791503प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
287AMRIT BAHADUR GHARTI3087142802तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMAFROM SHAQARA
288KHEM BAHADUR THAPA2503379113तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
289THAL BAHADUR DC3069888455प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
290JEEVAN TAMANG2525531881तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMAFROM SULAIL
291PHATTA BAHADUR TAMANG2525531972तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMAFROM SULAIL
292BHIM BAHADUR RAI2254835651तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, IQAMAFROM HAIL
293KARNA BAHADUR B K2242473615तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
294RAJESH BHAR2510331966प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
295NISCHAL KHADKA CHHETRI2526487224तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
296RAJU B K2526487406तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
297SANDESH RAI2513226825तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
298SUNIL KUMAR MANDAL KHATWE2496722410तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
299BISHNU LUNGELI MAGAR2474717507प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
300KIRAN KUMAR PAKHRIN2474967573प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
301RATNA BAHADUR BASNET2474743669प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
302ISWOR BAHADUR THAPA2474717705प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
303GANGA BAHADUR THAMI2474717622प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
304PRABESH ROKA2474721475प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
305SANDESH B K2478061035प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
306RABIN ADHIKARI2529159374प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
307PRAKASH ADHIKARI2528479641प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
308ANIL KARKI2529159887प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
309BHARAT RAYA2529158848प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
310BIRENDRA YADAV2486046556प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
311SOM BAHADUR MALLA2386657973प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
312MAN KUMAR RAI2428525485प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
313PURNA BAHADUR RANA MAGAR3091403232तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
314BIR BAHADUR SUNARI MAGAR3091403505तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
315JAYA BAHADUR 2174633616तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
316RAM MAJHI2400374157तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
317DINESH BASEL112248042507445761प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
318GHANSGYAM LODH74708702467755217प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
319BISESHWAR MUKHIYA PA07916713098508223प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
320RAM PUKAR BHANDARY81208262484371311प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
321BIRENDRA YADAV114314452486046556प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
322MANGAL SING ALE110872314748793212प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
323SANTOSH CHAUDHARY81693202512717154प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
324KHIM RAJ SHERMA JAISHI121129552329911172प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
325JAY KUMAR SINGH96935902505063269प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
326KAMALU SUBBA LIMBU107430912489735965प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
327SAJID ALAM7692544193718618तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, Iqama of Al Hasa
328THAM BAHADUR KAMI69563252366357883प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
329MD KAYAS REZA77523332475405649प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
330PRAKASH GHISING96866192492345497प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
331DUDHALAL WAIBA117664582503962041प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
332MUKTI PRASAD ADHIKARI 74671203108607965प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
333SOM BAHADUR MUKTAN2358499248प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
334BINOD KUMAR BISHWAKARMA66438222366064695प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
335SANJOK RAI87744952490845811तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, Iqama of jeddah
336PADAM BAHADUR RANA MAGAR798026722447796687प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
337LOKESH KHATRI102436432516004492प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
338CHHIRING SHERPA93845542437380757प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
339NISHAN ALE 125766572467245334प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
340BHAN BAHDUR SAUD15766602467752362प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
341RAM NARESH SAH 70936932377222266प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
342DINESH PRASAD CHAUDHARYPA04536892508521396प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
343AMIT KUMAR KALWAR109634222502844364तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT VALID
344MERAJ KHAN 108613662506714324तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, Hurob case
345DAN BAHDUR SHRESTHA798026762451944421तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT VALID
346GANESH JHA120769472501666404प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
347KODIPKUMAR LUNGELI124454562516237803प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
348SUMAN BANJARA PA07477743108604343तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, 90 DAYS NOT COMPLETED
349MANOJ PARIYAR95216392509726754तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, 90 DAYS NOT COMPLETED
350JIT BAHADUR TAMANG72257293108604335प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
351SULENDRA SAH798026792508623242प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
352EAJAJ AHAMAD KHAN79133382324736848प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
353KESHAB BAHADUR BUDATHUKI85852252499139257प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
354SUKUMBAR SINJALI87480522499138713प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
355BINOD DEUJA11207565309530395प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
356YAM NATH PHUYAL125566453110784918तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT VALID
357LALAN HAJARANPA08632713110874942तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT VALID
358AASIK MOHAMAD111317032504559937प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
359SACHINDRA RAY YADAV123966792504491073प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
360MD JYASH SHEKH96101272508140288प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
361RAJKUMAR PARIYAR117034222506621891प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
362NAIN KUMAR KHAWAS103814642503965622प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
363MADAN BUDHA MAGAR116103012485532986प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
364SITA RAM GURUNG 103891222488069192प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
365ABIT MD798026912504559622प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
366KAJI PARIYAR88408642488776937प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
367LEK BAHADUR GURUNG 75525754797118736प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
368FANIRAM ACHARYA74734662518224544प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
369HIRA BAHADUR THAPA MAGAR114269942518224049प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
370SUKH BIR GANDARBPA10137472521770079प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
371PRAMOD LIMBU66980922521771077प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
372GOPAL SARKI 67699382517033664प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
373MANRAJ NEPALI1148768093086520693तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT VALID
374PANALAL PAISWAN798026802505636387प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
375RAJU YOGI117093562503479582तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT ISSUIED BEFORE
376APSAR HUSEN798026852509243022प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
377NIL BAHADUR KEHETRI798026842519399865प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
378KUMAR BIRKUMAR LIMBUPA13790972387439421प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
379HIRA BAHADUR BACHE MAGAR63585852517849317प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
380BIKASH KARKI75755403076969421प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
381ANIL NEPALI77023412533566549प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
382MUSTAPHA ANSARI798023493092277452प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
383KARAN BAHADUR B K80498493110874900तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT VALID
384YAGYA BAHADUR B K66545603110874959तपाइको फारम अस्वीकृत भएको छ, WORK PERMIT VALID
385SUKRAM GURUNG798026872503469997प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
386DILLI BK120057382503532430प्रकृयामा रहेको छ, कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला ।
387MOSTAKIM MIYA90091562147155507तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
388ABDUL AZIZ70353572505034823तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
389MADAM KUMAR111497822545920825तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
390HEM RAJ BUDHATHOKI65121802545920379तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
391OM PRAKASH GHARTI MAGAR107064342501667105तपाइले Exit Visa प्राप्त गर्नु भयो । बधाई छ । यथाशिघ्र नेपाल प्रस्थान गर्नु होला किनकी Exit Visa Expire भएमा नियमानुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।