(COVID-19) को सन्दर्भमा नेपाली राजदूतावास, रियादको सूचना