साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूमा नेपाली राजदूतावासको जरूरी अनुरोध ।