कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमण फैलिदै गएको सन्दर्भमा राजदूतावासको अनुरोध